Naša uloga u društvu

Poštivanje ljudskih prava

Kroz čitavo svoje poslovanje poštujemo ljudska prava svojih zaposlenih, poslovnih partnera i njihovih radnika, kao i zajednica u kojima poslujemo.

Šta to znači za JTI?

Ljudska prava su univerzalne norme koje jednako važe za svaku osobu, bez obzira na to gdje se u svijetu nalazi, a koje pokrivaju teme kao što su jednake mogućnosti, standardi rada, sloboda govora i privatnost.

Svim zaposlenima pružamo jasne informacije o ljudskim pravima i provodimo procjene utjecaja kako bismo identificirali i ublažili potencijalne probleme u vezi sa ljudskim pravima.

Surađujemo sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i privatnim kompanijama kako bismo poboljšali situacije u kojima ljudska prava mogu biti ugrožena. Poduzimamo posebne mjere predostrožnosti da bismo umanjili rizik od dječijeg rada u svojim operacijama i radimo na tome da iskorijenimo dječiji rad u zajednicama u kojima je to kulturološki prihvaćena praksa.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Očekujem od kompanije JTI da poštuje moja ljudska prava. Ako sam zabrinut zbog potencijalnog kršenja mojih ljudskih prava ili ljudskih prava mojih kolega, skrećem pažnju na to.

Ako sam menadžer, imam dužnost da osiguram da se poštuju prava zaposlenih u mom timu. Postupam po svakom problemu na koji mi zaposleni skrene pažnju u skladu sa Smjernicama za linijske menadžere.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Od svih poslovnih partnera se očekuje da usvoje i poštuju standarde radnih praksi i uvjeta rada koji su u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera situacija koje mogu dovesti do nedoumica:

  • Na farmi duhana sam primijetio dijete koje nosi težak teret duhana.
  • Neovisna nevladina organizacija tvrdi da radnici koji rade za uzgajivača duhana rade bez lične zaštitne opreme.
  • Čula sam da je od kolege zatraženo da radi vikendom, a kadrovska služba nije obaviještena o tome.
  • Kolegi je menadžer uskratio pravo da se učlani u sindikat.

Saznaj više