Helyünk a közösségekben

Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása

Működésünk során tiszteletben tartjuk munkatársaink, üzleti partnereink és munkavállalóik, és a közösségekben élők alapvető emberi jogait.

Mit jelent ez a JTI számára?

Az emberi jogok olyan univerzális normák, melyek érvényesek minden személyre függetlenül attól, hogy hol él a világban. Ide tartozik az esélyegyenlőség, az egészség- és munkavédelem, a szólásszabadság és a magánélet védelme.

Minden munkavállalónk számára egyértelmű tájékoztatást nyújtunk az alapvető emberi jogokat illetően, és hatásvizsgálatokat végzünk, hogy felismerjük és megfelelően kezeljük az esetlegesen felmerülő emberi jogi kérdéseket.

Együttműködünk nemzetközi szervezetekkel, nem kormányzati szervekkel és magáncégekkel, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos kockázatokat elkerüljük. Különleges óvintézkedéseket teszünk, hogy csökkentsük a gyermekmunka előfordulásának kockázatát, és azért dolgozunk, hogy kitöröljük a gyermekmunka gyakorlatát azokban a közösségekben, ahol ez kulturálisan elfogadott gyakorlat.

Mit jelent ez a számomra és a JTI munkavállalói számára?

Elvárom a JTI-tól, hogy tartsa tiszteletben az általános emberi jogaimat. Ha aggódom a munkatársaim emberi jogainak esetleges megsértése miatt, beszélek az esetről.
Vezetőként felelős vagyok a csapattagjaim általános emberi jogainak tiszteletben tartásááért. Minden munkavállalók által felvetett aggályt a Közvetlen feletteseknek szóló irányelveknek megfelelően kezelek.

Mit jelent ez az üzleti partnereink számára?

Valamennyi üzleti partnerünktől elvárjuk az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, olyan munkaügyi gyakorlat és munkakörülmények átvételével és fenntartásával, amelyek a helyi törvényi rendelkezéseknek és nemzetközi egyezményeknek egyaránt megfelelnek.

Mely esetekre vonatkozhat ez?

Az alábbiakban felsoroltunk néhány olyan helyzetet, amelyek aggodalomra adhatnak okot:

  • Mikor egy dohányültetvényen voltam, észrevettem egy gyereket, aki egy nehéz dohánybálát cipelt.
  • Egy független NGO azt állítja, hogy egy dohánytermelő cég munkásai személyes védőfelszerelés nélkül dolgoztak.
  • Hallottam, hogy egy munkatársat arra kérnek, hogy hétvégén dolgozzon, anélkül, hogy a HR osztályt értesítették volna.
  • A közvetlen felettese megtagadta egy munkatárs a szakszervezethez való csatlakozás jogát.

Tudjon meg többet!