ჩვენი როლი საზოგადოებაში

ადამიანის უფლებათა დაცვა

ბიზნესოპერაციების ფარგლებში პატივისცემით ვეპყრობით და ვიცავთ ადამიანის უფლებებს, მათ შორის, ჩვენი თანამშრომლების, ბიზნესპარტნიორების და მათი პერსონალის და ასევე იმ საზოგადოების უფლებებს, რომლის ნაწილიც ვართ.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

ადამიანის უფლებები უნივერსალური ნორმებია, რომლებიც თანაბრად ვრცელდება ყველა ადამიანზე, მიუხედავად მათი გეოგრაფიული მდებარეობისა. ადამიანის უფლებებში შედის თანაბარი შესაძლებლობები, სამუშაო სტანდარტები, გამოხატვის თავისუფლება და პირადი სივრცის უფლება.

ჩვენ თანამშრომლებს ვაწვდით მკაფიო ინფორმაციას ადამიანის უფლებათა შესახებ. ამასთან ერთად, ვახდენთ ორგანიზაციის სისტემატიურ შეფასებას, რათა გამოვავლინოთ რისკები და გამოვრიცხოთ დარღვევები.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებთან იმისათვის, რომ გამოვასწოროთ სიტუაცია იქ, სადაც ადამიანის უფლებები რისკის ქვეშაა. ჩვენ საგანგებო პრევენციულ ზომებს ვიღებთ ბავშვთა შრომის აღმოსაფხვრელად ჩვენს საქმიანობაში, მათ შორის იმ ქვეყნებში, სადაც ბავშვთა შრომა ნორმად ითვლება.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე მოველი, რომ JTI დაიცავს ჩემს უფლებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ეჭვი მაქვს, რომ ირღვევა ჩემი ან ჩემი კოლეგების უფლებები, აუცილებლად განვაცხადებ ამის შესახებ.

მენეჯერის რანგში, მე ვალდებული ვარ უზრუნველვყო თანამშრომელთა უფლებების დაცვა ჩემს გუნდში. ყველა პრობლემას, რომელსაც გამიზიარებენ ჩემი თანამშრომლები, განვიხილავ მენეჯერებისთვის განკუთვნილი პროცედურის თანახმად.

რას ნიშნავს ეს ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისთვის?

ყველა ბიზნესპარტნიორს მოეთხოვება ისეთი შრომის პრაქტიკისა და სამუშაო პირობების სტანდარტების მიღება და გატარება, რომელიც შეესაბამება მოქმედ ადგილობრივ კანონებს და საერთაშორისო კონვენციებს.

რა სიტუაციებზე ვრცელდება ეს?

პრობლემატური სიტუაციის მაგალითები:

  • თამბაქოს ფერმაში შევნიშნე, რომ ბავშვს მიაქვს თამბაქოს მძიმე ფუთა.
  • არასამთავრობო ორგანიზაცის განცხადებით, თამბაქოს ფერმაში მუშები დამცავი აღჭურვილობის გარეშე მუშაობენ.
  • გავიგე, რომ კოლეგას სთხოვეს ემუშავა შაბათ-კვირას. HR ინფორმირებული არ არის.
  • მენეჯერმა კოლეგას აუკრძალა სავაჭრო ასოციაციაში გაწევრიანება.

გაიგეთ მეტი