Toplumdaki Rolümüz

İnsan Haklarına Saygı

Operasyonlarımız genelinde çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, onların çalışanlarının ve içinde bulunduğumuz toplulukların insan haklarına saygılıyız.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

İnsan hakları, dünyanın neresinde olursa olsun her kişi için eşit şekilde geçerli olan ve eşit fırsat, iş gücü standartları, ifade özgürlüğü ve mahremiyet gibi başlıkları kapsayan evrensel kaidelerdir.

Tüm çalışanlarımızı insan hakları konusunda net şekilde bilgilendirir ve insan haklarıyla ilgili olası sorunları tespit etmek ve azaltmak için etki değerlendirmeleri yaparız.

İnsan haklarının risk altında olabileceği durumları iyileştirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler ile iş birliği yaparız. Faaliyetlerimizde çocuk işçi riskini azaltmak için özel önlemler alır ve kültürel açıdan kabul gören bir uygulama olduğu topluluklarda çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için çalışırız.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

JTI’ın insan haklarıma saygı göstermesini beklerim. İnsan haklarımın veya iş arkadaşlarımın insan haklarının ihlal edildiğinden endişe edersem, sesimi yükseltirim.
Yönetici olarak, ekibimdeki çalışanların haklarına saygı duyulması benim sorumluluğumdur. Bir çalışan tarafından dile getirilen herhangi bir endişeyi "Yöneticiler için Rehber İlkeler"e uygun olarak ele alırım.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Tüm iş ortaklarımızın, geçerli yerel yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun iş gücü uygulamaları ve çalışma koşullarını benimsemelerini ve sürdürmelerini bekleriz.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

Endişe yaratabilecek bazı durumlara örnekler:

  • Bir tütün tarlasında, ağır tütün yükü taşıyan bir çocuk gördüm.
  • Bağımsız bir sivil toplum örgütü, bir tütün üreticisinin kişisel koruyucu ekipman kullanmadan çalıştığını iddia ediyor.
  • İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verilmeden, bir iş arkadaşımdan hafta sonları çalışmasının istendiğini duydum.
  • Müdürü, iş arkadaşımın sendikaya katılma hakkını elinden aldı.

Daha fazla bilgi için