Наша роль у суспільстві

Охорона довкілля

Бізнес нашої компанії базується на сталій мережі поставок, яка, у свою чергу, значною мірою залежить від сільського господарства. У процесі ведення нашої діяльності ми прагнемо мінімізувати негативний вплив на довкілля, щоб зберегти ресурси для майбутніх поколінь.

Що це означає для JTI?

Ми виконуємо свої обіцянки в галузі охорони довкілля та зобов’язуємося постійно поліпшувати й публічно звітувати про результати нашої діяльності.

Наш бізнес і мережа поставок знаходяться під загрозою через зміну клімату, вичерпання природних ресурсів, питної води та переривання життєво важливих функцій екосистеми.

Ми зобов’язуємося зменшувати споживання енергії та обсяги викидів CO2 за допомогою відповідних програм та інвестицій у розвиток відновлюваних джерел енергії. Ми зосереджуємося на зменшенні споживання води та мінімізації відходів від нашої діяльності. Ми інвестуємо в програми навчання, інформування та зменшення обсягів використаних ресурсів.

Ми оцінюємо екологічні ризики по всій нашій мережі поставок і застосовуємо інтегрований підхід до зменшення цих ризиків за допомогою процесів закупівель та співпраці з постачальниками, виробниками сировини й іншими стейкхолдерами.

Що це означає для мене як працівника?

Я намагаюся зменшити використання енергоресурсів, води й матеріалів, необхідних для виконання моєї роботи. Коли я ухвалюю бізнес-рішення, я враховую вплив на довкілля. Якщо я не впевнений щодо екологічних наслідків рішення, я звертаюся до локального представника з охорони здоров’я, техніки безпеки, охорони довкілля (EHS).

Як безпосередній керівник, я зобов’язаний заохочувати екологічно відповідальну поведінку у своїй команді та маю переконатися, що всі працівники дотримуються відповідних процедур охорони довкілля. Я активно долучаюся до програм, спрямованих на поліпшення наших результатів у галузі охорони навколишнього середовища.

Що це означає для наших бізнес-партнерів?

Ми розраховуємо, що наші бізнес-партнери використовують відповідні засоби управління та контролю для ефективного зменшення екологічних ризиків і послаблення впливу на довкілля. Ми заохочуємо бізнес-партнерів до співпраці у визначенні та вирішенні екологічних проблем по всій нашій мережі поставок.

Як я можу посилити свій внесок?

  • Визначити можливості та запропонувати дії для зменшення використання ресурсів, матеріалів, утворення сміття і т.д.
  • Використовувати електроенергію й воду відповідально та перекривати їх, коли вони не потрібні
  • Брати участь у локальних програмах охорони довкілля
  • Подавати реалізовані проекти в галузі охорони довкілля на щорічний конкурс компанії JTI «Sustainability Awards»

Дізнайтеся більше