Živite u skladu sa našim kodeksom

Poštovane kolege,

Dobrodošli u najnoviju verziju Kodeksa ponašanja JTI-a. Kodeks je ažuriran i sada mu se lako može pristupiti preko interneta i putem mobilnih uređaja.

Kodeks za svakog od nas ima neko značenje. Za neke od vas, to je opis onoga ko smo mi kao kompanija i etičkih standarda kojima smo svi posvećeni. Za druge, to je vodič koji pomaže u odlučivanju što treba raditi u svakoj situaciji. Za mene, to je takođe podsjetnik zašto sam ponosan jer radim za ovu kompaniju već više od 35 godina.

U svojoj suštini, Kodeks opisuje naše obaveze u četiri ključna područja: naši ljudi, naši proizvodi, naš poslovni integritet i naša uloga u društvu. Daje opis onoga što se očekuje od svakog od nas, bez obzira na naš nivo u kompaniji, funkciju ili tržište. Za situacije koje nisu jasne, Vaš vodič vam može pomoći da razmislite pri donošenju najbolje odluke i budete sigurniji jer znate da ste napravili pravi izbor.

Podstičem sve rukovodioce/ menadžere da prate primjer i promovišu etičko ponašanje unutar svojih timova. Očekujem od njih da kreiraju okruženje u kojem se promoviše razumijevanje i otvorena diskusija, gdje zaposleni slobodno iznose svoje mišljenje. Samo zajedničkom posvećenošću „da radimo pravu stvar“, ispunićemo naše poslovne ciljeve i osigurati da se pravi duh JTI-a očuva i ojača.

Koristite Kodeks u odnosima sa vašim kolegama, partnerima ili dobavljačima, razgovarajte o njemu, shvatite ga i, što je najvažnije, živite u skladu sa njim. Svakoga dana.
Jedan tim. Jedno ponašanje. Naš uspjeh.


Howard Parks
Viši potpredsjednik ljudskih resursa i glavni rukovodilac za usklađenost poslovanja

„Koristite Kodeks u odnosima sa vašim kolegama, partnerima ili dobavljačima, razgovarajte o njemu, shvatite ga i, što je najvažnije, živite u skladu sa njim.“

Nazad Uvodna riječ našeg generalnog direktora
Dalje O Pravilima ponašanja