Lev efter vår uppförandekod

Kära kollegor,

Välkommen till den senaste versionen av JTI:s uppförandekod. Den har uppdaterats och finns nu enkelt tillgänglig online och via mobila enheter.

Koden är viktig för var och en av oss. För några av er är den en beskrivning av vilka vi är som företag och vilka etiska standarder vi alla åtagit oss att följa. För andra är den en guide som hjälper oss att bestämma vad vi ska göra i varje situation. För mig är det också en påminnelse om varför jag är stolt över att ha arbetat för det här företaget i över 35 år.

I grunden beskriver uppförandekoden våra åtaganden inom fyra nyckelområden: vår personal, våra produkter, vår affärsintegritet och vår roll i samhället. Det beskriver vad som förväntas av var och en av oss, oavsett nivå inom företaget, funktion eller marknad. För situationer som är oklara kan Your Guide hjälpa dig att bearbeta dina beslut och känna dig tryggare med att ha gjort rätt val.

Jag uppmuntrar alla chefer att föregå med gott exempel och främja etiskt beteende inom sina team. Jag förväntar mig att cheferna skapar miljöer som främjar förståelse och en öppen diskussion och där de anställda känner att de kan säga vad de tycker. Det är bara genom vårt gemensamma åtagande att ”göra det rätta” som vi kan uppfylla våra verksamhetsmål och se till att JTI:s sanna anda kan bevaras och förstärkas.

Använd uppförandekoden i dina kontakter med kollegor, partners eller leverantörer, diskutera den, förstå den och – viktigast av allt – följ den. Varje dag.

Ett team. Ett uppförande. Vår framgång.


Howard Parks
Senior Vice President Human Resources och Chief Compliance Officer

”Använd uppförandekoden i dina kontakter med kollegor, partners eller leverantörer, diskutera den, förstå den och – viktigast av allt – följ den. Varje dag.”

Föregående Välkommen till vår uppförandekod
Nästa Om den här uppförandekoden