Yönetmeliğimizi Hayata Geçirin

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

JTI İş Yürütme ve Davranış Yönetmeliğinin en güncel versiyonunda birlikteyiz. Güncellenen Yönetmeliğimize artık internet üzerinden ve mobil cihazlardan da kolayca erişebilirsiniz.

Bu Yönetmeliğin her birimiz için bir anlamı var. Bazılarınız için, şirket olarak kim olduğumuzu ve bağlı olduğumuz etik standartlarını tanımlıyor. Bazılarına göre, farklı durumlarda nasıl hareket edeceğimiz konusunda bizlere yardımcı olan bir rehber görevi görüyor. Benim için ise 35 yıldır neden bu şirkette gururla çalıştığımın bir hatırlatıcısı.

Bu Yönetmelik özünde dört temel alandaki taahhütlerimizi ana hatlarıyla belirliyor: Çalışanlarımız, ürünlerimiz, iş ahlakımız ve toplumdaki rolümüz. Şirketteki pozisyonumuza, görev yaptığımız fonksiyona veya çalıştığımız ülkeye bakılmaksızın, her birimizden neler beklendiğini anlatıyor. Emin olmadığınız durumlar ile ilgili bir karar vermeniz gerektiğinde, Rehberiniz (Your Guide) karar vermenize ve doğru tercihleri yapma konusunda bildiklerinizi bir anlamda teyit etmenize yardımcı oluyor.

Tüm yöneticileri, davranışlarıyla diğer çalışanlara örnek olmaya ve ekiplerinde etik davranışı desteklemeye davet ediyorum. Anlayışın hakim olduğu, açık fikir alış verişlerinin yapıldığı ve çalışanların görüşlerini rahatça dile getirebildikleri bir çalışma ortamı yaratmalarını bekliyorum. İş hedeflerimizi gerçekleştirmenin, gerçek JTI ruhunun korunmasının ve güçlenmesinin tek koşulu “doğru olanı yapma” konusundaki ortak taahhüdümüze uygun şekilde davranmaktır.

İş arkadaşlarınız, ortaklar veya tedarikçiler ile ilişkilerinizde bu Yönetmelikten faydalanın. Yönetmelik hakkında tartışın, yönetmelikte yazılanları iyi anlayın ve daha da önemlisi onu hayata geçirin. Hem de her gün…

Tek Ekip. Tek Davranış. Bizim Başarımız.


Howard Parks
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Uygunluktan Sorumlu Başkan

“İş arkadaşlarınız, ortaklar veya tedarikçiler ile ilişkilerinizde bu Yönetmelikten faydalanın. Yönetmelik hakkında tartışın, yönetmelikte yazılanları iyi anlayın ve daha da önemlisi onu hayata geçirin.”

Önceki CEO’muzun Mesajı
Sonraki Bu Yönetmelik Hakkında