Ձեր ուղեցույցը

Ձեր կողմից կայացված որոշումը կարող է ազդեցություն ունենալ յուրաքանչյուր աշխատակցի վրա։

Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի կարևոր դերակատարություն Ջեյ Թի Այ-ի կողմից սահմանված չափանիշների և արժեքների պահպանման մեջ` բարձր պահելով Ջեյ Թի Այ-ի հեղինակությունը։
Ձեր ամենօրյա գործառույթներում կարող եք ճիշտ որոշումներ կայացնել՝ հիմնվելով մեր արժեքների, Վարքագծի կանոնակարգի և ընկերության այլ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վրա։
Ձեր կողմից կայացված ողջամիտ որոշումներն ևս կօգնեն ճիշտ կողմնորոշվելու հարցում։
Այնուամենայնիվ, կարող է պատահել նաև այնպիսի իրավիճակ, երբ վստահ չեք թե որն է ճիշտ որոշումը։ Նման դեպքում օգնույթան կգա «Քո ուղեցույցը», որը կօգնի հաշվի առնել բոլոր համապատասխան գործոններն ու կանախատեսել Ձեր որոշման հնարավոր հետևանքները։ «Քո ուղեցույցը» պարզ գործիք է հանդիսանում Ձեր և Ջեյ Թի Այ-ի համար ճիշտ որոշման կայացման գործում։

Եթե կարծում եք, որ որևէ բան ճիշտ չէ․․․

Օրինակ, եթե համոզված չեք մի բանում, ինչ․

 • Պլանավորում եք անել,
 • Ձեզ հանձնարարվել է անել,
 • Տեսել կամ լսել եք։

Ինքներդ Ձեզ հարցրեք՝ արդյո՞ք կա խնդիր։

Պատկերացրեք թե ինչպես կվարվեք, եթե․

 • Տեսնեք դա լրատվամիջոցներով,
 • Ձեզ մոտ մարդիք դա դա բացահայտեն։

Այնուհետև ստուգեք, արդյոք դա․

 • Օրինական է,
 • Համապատասխանում է կազմակերպության արժեքներին և Վարքագծի կանոնակարգին,
 • Համապատասխանում է Ձեր սեփական արժեքներին։

Երբ ձեզ կզգաք վստահ`

այդ ժամանակ գործեք

Դեռևս վստահ չե՞ք և ունե՞ք մտահոգություն։

Խորհրդակցեք ստորև նշված անձանցից որևէ մեկի հետ․

 • Ձեր գծային ղեկավարի հետ,
 • Ձեր տեղական ԱԿ կոնտակտային անձի հետ,
 • Ձեր տեղական իրավախորհրդատուի հետ,
 • Համապատասխանության թիմի անդամի հետ։
Նախորդ Ձեր դերը որպես Գծային ղեկավար
Հաջորդ Մտահոգության ներկայացում