Vaš priručnik

Odluke koje donosite mogu da utiču na sve.

Svako od nas ima ključnu ulogu u očuvanju JTI standarda i vrednosti, što nam omogućava da JTI ostane dobra kompanija za rad i čuva naš ugled.

U većini svakodnevnih situacija biće vam jasno koja je odluka ispravna, imajući u vidu naše vrednosti, Pravila ponašanja i druge kompanijske politike i procedure. Oslonite se i na logiku i zdrav razum pri utvrdivanju šta je ispravno.

Međutim, ponekad možete da se nađete u situacijama u kojima niste sigurni kako da postupite ispravno. „Vaš priručnik“ vas u takvim situacijama vodi kroz proces donošenja odluka i omogućava vam da razmotrite sve relevantne faktore i predvidite potencijalne posledice svoje odluke.

„Vaš priručnik“ je jednostavan alat koji vam pomaže da donesete ispravnu odluku za sebe i za JTI.

Ako nešto nije u redu…

Npr. niste sigurni u:

 • nešto što planirate da uradite
 • nešto što se traži od vas
 • nešto što ste videli ili čuli

Zapitajte se da li postoji problem?

Razmislite kako biste se osećali:

 • ako biste videli to u medijima?
 • ako bi vama bliske osobe saznale za to?*

Zatim proverite da li je to što vas dovodi u nedoumicu:

 • u skladu sa zakonom?
 • u skladu sa kompanijskim vrednostima i Pravilima ponašanja?
 • u skladu sa Vašim ličnim vrednostima?

Još uvek ste zabrinuti ili u nedoumici?

Zatražite savet od:

 • svog menadžera
 • Odeljenja ljudskih resursa
 • Odeljenja pravnih poslova
 • Člana tima za usaglašavanje sa Pravilima ponašanja
Nazad Vaša uloga kao linijskog menadžera
Dalje Prijavljivanje nepravilnosti